Skip to content

pidcinapo

About pidcinapo

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שתשלום הדיור הוא בדיוק בעלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. העובדים משאירים את הבונוסים מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי עיסוי אירוטי בבת ים – צור עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, וספק ללקוחות מאובטחים שירות ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא גם לבנות וגם ללקוחותינו.

Posts by Adrian Bellotti: